Lördagsgrupp

Bästa lördagsryttare!

OBS! OBS! OBS! Teorilördag 26 november och justerade tider

 

Kl 11.00-12.00 för deltagarna som vanligtvis rider kl 10 och 11

Kl 12.00-13.00 för deltagarna som vanligtvis rider kl 12, 13 och 14

 

Denna dag räcker det att komma precis till lektionsstart och inga föräldrar ”behövs”. Vi kommer att jobba i mindre grupper på olika stationer.

Klädsel: Varma rid/stallkläder och hjälm!


Nu är det inte så mycket kvar av höstterminen och inför våren gäller följande:


Du behåller Din plats genom att betala hela terminsavgiften senast 27/1 2023.

Ska du inte fortsätta rida hos oss meddelar du det snarast, dock senast 9/1 2023. Då får jag en ärlig chans att planera grupperna i tid inför terminsstarten.

Vårterminen startar v 5, dvs 4/2 2023.

Eventuella förändringar i schemat meddelar jag i så god tid som jag kan.

 

Vårterminen består av 9 tillfällen med avslutning 10/6.

Följande lektionsdagar gäller för vårterminen:

4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6.

 

Terminsavgiften för lördagsryttare är 1620 kr.

Avgiften ska sättas in på Stall Bergstorps bankgiro 5628-6461 senast 27/1 2023, inte via swish!

Ange ryttarens namn samt ridtid.


OBSERVERA att det är olika konton till Stall Bergstorp (dit terminsavgiften ska betalas) och till Ryttarföreningen (dit medlemsavgiften ska betalas)!!


Medlemsavgiften för 2023 ska betalas till Stall Bergstorps Ryttarföreningbg 5630-2912

320 kr för ungdom och 400 kr för vuxen (från 18 år). Alla ryttare/privatelever som rider regelbundet SKA betala medlemsavgift. Medlemsavgiften ska givetvis vara betald innan terminsstarten.

 

Välkommen till en ny, rolig och spännande termin!

anna@stallbergstorp.se, 070-525 55 99

 

Igenridningsregler!


Vad gäller när jag inte kan vara med på min lektion?


Återbud ska lämnas så tidigt som möjligt och senast på riddagen kl 8.00 (en resa eller aktivitet har man oftast planerat lite i förväg, men ibland blir man sjuk utan större förvarning). Då har man möjlighet att ta igen sin missade lektion i en annan ridgrupp under terminen i mån av plats. Det är alltså ingen rättighet att rida igen.

Återbud som inkommer efter utsatt tid eller lektioner man bara uteblir från, får man INTE rida igen.


All igenridning skall ske samma termin. Det är endast återbud på terminens sista två veckor som man får ta igen på nästkommande termins fyra första veckor, i mån av plats.

Återbud lämnas till Anna på 070-525 55 99 via samtal eller sms.