Onsdagsgrupp

Bästa onsdagsryttare!

 

Höstterminens sista tillfälle är 20/12 och inför våren gäller följande:


Du behåller Din plats genom att betala hela eller del av terminsavgiften enligt nedan senast 27/1 2024.

Ska du inte fortsätta rida hos oss meddelar du det snarast, dock senast 7/1 2023.

Vårterminen startar v 5, dvs 31/1 2024.

Eventuella förändringar i schemat meddelar jag i så god tid som jag kan.

 

Vårterminen består av 18 tillfällen med avslutning 5/6 2024.

Det är ingen ridning vecka 14. Då är det istället påsklovsridläger (se mer info under övriga aktiviteter och ridläger)


Terminsavgiften för onsdagsryttare är

3420 kr (1900 +1520) för junior kl 17 och 18

3780 kr (1900+1880)för senior (över 18 år) kl 18 och 19


Vid delbetalning ska slutbetalning göras senast 27/3 2024.


Avgiften ska sättas in på Stall Bergstorps bankgiro 5628-6461, inte via swish!

Ange ryttarens namn samt riddag och ridtid. Säg till om du vill ha fakturan skickad till dig på mail, exemplevis för ansökan om friskvårdsbidrag. Du betalar in enligt ovan oavsett. 

 

OBSERVERA att det är olika konton till Stall Bergstorp (dit terminsavgiften ska betalas) och till Ryttarföreningen (dit medlemsavgiften ska betalas)!!


Medlemsavgiften för 2024 ska betalas till Stall Bergstorps Ryttarföreningbg 5630-2912

350 kr för ungdom och 430 kr för vuxen (från 18 år). Alla ryttare/privatelever som rider hos oss SKA betala medlemsavgift! Som meddelande/OCR anger du personnummer på den som medlemskapet avser.

Tidigare medlemmar får en faktura i början av 2024. Kassören vädjar om att ni inte betalar in medlemsavgiften för 2024 förrän tidigast 1 januari 2024. Som meddelande/OCR anger du personnummer på den som medlemskapet avser.


Varmt välkomna till en ny, rolig och lärorik termin!

anna@stallbergstorp.se, 070-525 55 99


Igenridningsregler!


Vad gäller när jag inte kan vara med på min lektion?


Återbud ska lämnas så tidigt som möjligt och senast på riddagen kl 12.00 (en resa eller aktivitet har man oftast planerat lite i förväg, men ibland blir man sjuk utan större förvarning). Då har man möjlighet att ta igen sin missade lektion i en annan ridgrupp i mån av plats. Det är alltså ingen rättighet att rida igen.

Återbud som inkommer efter utsatt tid eller lektioner man bara uteblir från, får man INTE rida igen.


All igenridning skall ske samma termin. Det är endast återbud på terminens sista två veckor som man får ta igen på nästkommande termins fyra första veckor, i mån av plats.

Återbud lämnas till Anna på 070-525 55 99 via samtal eller sms.