Lördagsgrupp

Bästa lördagsryttare!

 

Lördag 5 december har vi terminsavslutning och inför nästa termin gäller följande:


Du behåller Din plats genom att betala hela terminsavgiften senast 27/1 2021.

Ska du inte fortsätta rida hos oss meddelar du det snarast, dock senast 6/1 2021. Då får jag en ärlig chans att planera grupperna i tid inför terminsstarten.


Vårterminen startar v 5, dvs 6 februari 2021.

Eventuella förändringar i schemat meddelar jag i så god tid som jag kan.

 

Vårterminen består av 9 tillfällen med avslutning 12 juni.

Följande lektionsdagar gäller för vårterminen:

6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 17/4, 1/5, 15/5, 29/5 och 12/6.

 

Terminsavgiften för lördagsryttare är 1350 kr.

Avgiften ska sättas in på Stall Bergstorps plusgiro 30 30 46 -7 senast 27/1 2021, inte via swish!

Ange ryttarens namn samt riddag och ridtid.


När det gäller medlemskap så kommer vi inte ha något fortsatt samarbete med Sportryttarsällskapet Hammarö. De kommer lägga ner sin förening vid årsskiftet. Vi är numera så många ridande på Stall Bergstorp att vi just nu ser över möjligheten att starta upp en egen förening! Därför återkommer jag med mer info så snart jag bara kan!

 

En riktigt skön jul och ett gott nytt år

önskar Anna och hästarna på Stall Bergstorp!

anna@stallbergstorp.se, 070-525 55 99

 

Igenridningsregler!


Vad gäller när jag inte kan vara med på min lektion?


Återbud ska lämnas så tidigt som möjligt och senast på riddagen kl 8.00 (en resa eller aktivitet har man oftast planerat lite i förväg, men ibland blir man sjuk utan större förvarning). Då har man möjlighet att ta igen sin missade lektion i en annan ridgrupp eller på någon av de aktiviteter som erbjuds under terminen i mån av plats. Det är alltså ingen rättighet att rida igen.

Återbud som inkommer efter utsatt tid eller lektioner man bara uteblir från, får man INTE rida igen.


All igenridning skall ske samma termin. Det är endast återbud på terminens sista två veckor som man får ta igen på nästkommande termins fyra första veckor, i mån av plats.

Återbud lämnas till Anna på 070-525 55 99 via samtal eller sms.